Upravitelj spletnega mesta tigrovioblizi.eu se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu tigrovioblizi.eu ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnajo kot zaupne informacije, zato se brez pravne podlage ne bodo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov
Uporabnik spletnega mesta tigrovioblizi.eu izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronski storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov in telefonska številka. Zbirajo se samo podatki potrebni za pravilno izvedbo naših storitev in morebitne dostave izdelkov.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto tigrovioblizi.eu.

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri oddaji naročila ne odgovarjamo. Veljajo določbe iz splošnih pogojev.

Hramba osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletnem mestu tigrovioblizi.eu.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov podjetja P & M d.o.o..

Uporabnik lahko dostopa do svojih podatkov in do podatkov o naročilih ( sklenjenih pogodbah o nakupu na daljavo) prav tako s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov podjetja P & M d.o.o..

Komuniciranje na daljavo
Upravitelj spletnega mesta tigrovioblizi.eu bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.) le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval oziroma. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine tigrovioblizi.eu zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.